0731 636 667

contact@calatoriata.ro

Luni – Vineri 9.30 – 18.00

GO UP

Politica de confidențialitate

Legea Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”), a intrat în vigoare în 25 mai 2016 și a devenit aplicabilă în toate țările membre ale Uniunii Europene la data de 25 mai 2018. Politica de confidențialitate explică practicile SC CALATORIATA SRL referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către SC CALATORIATA SRL. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării acestei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră (“date personale”).

Cine suntem

Suntem SC CALATORIATA SRL, o societate cu sediul social în Pitești, str. Smârdan, nr. 32, et. demisol, jud. Argeș, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J03/1799/2019 și cod unic de înregistrare 41330987.

Prelucrare date cu caracter personal

Dată cu caracter personal înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Datele cu caracter personal includ adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acestea ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dvs.sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie. Citiți Politica de Cookies

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu/corespondență.

Operator de date și principii de prelucrare

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare “operatorul”) este SC CALATORIATA SRL. Operatorul se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Temeiul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.

În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.

În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

Procesarea formularului de contact

Operatorul va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. SC CALATORIATA SRL se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul www.calatoriata.com, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidențialitate a SC CALATORIATA SRL. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care SC CALATORIATA SRL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai SC CALATORIATA SRL.

De asemenea, este posibil ca SC CALATORIATA SRL să aibă acces și la alte date cu caracter personal prin stabilirea de către dvs. a unei legături cu SC CALATORIATA SRL, prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc. Prin contactarea SC CALATORIATA SRL în oricare mod stipulat anterior sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. și SC CALATORIATA SRL, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de confidenșialitate a SC CALATORIATA SRL.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terți

Datele cu caracter personal prelucrate de către SC CALATORIATA SRL vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru SC CALATORIATA SRL de a proceda în acest mod. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care SC CALATORIATA SRL colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai SC CALATORIATA SRL.

Site-ul www.calatoriata.com poate conține link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale SC CALATORIATA SRL. Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, SC CALATORIATA SRL neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

Perioada stocării datelor cu caracter personal

SC CALATORIATA SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dvs numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege, in special in ce priveste datele necesare incheierii contractelor de asigurare. Perioada stocării datelor cu caracter personal se determină după următoarele criterii:

 • Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale, precum și pentru un termen ulterior în situația în care există o obligație legală de păstrare pentru SC CALATORIATA SRL;
 • În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 • În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs.;
 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă retrageți consimțământul și solicitați să le ștergem;
 • În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dvs. și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 3 ani de la colectarea acestora.

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. 

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

 • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea Datelor;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • operatorul nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dvs).

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care SC CALATORIATA SRL le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către SC CALATORIATA SRL . Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

Solicitări juridice

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 • Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 • Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

Modificări în politica de confidențialitate a datelor

S.C. CALATORIATA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezena politică și se angajează ca înaintea operării unor astfel de modificări să le facă publice prin intermediul site-ului www.calatoriata.com. Vă rugăm, deci, să recitiți politica de confidențialitate de fiecare dată când accesați sau utilizați acest site. Utilizarea site-ului de către dumneavoastră, ulterior modificării acestei politici, constituie acceptarea de catre dumneavoastră a politicii modificate.

Ai nevoie de ajutor?